Contact:

For generic and admin information:

contact-iwmc2024@ihep.ac.cn

For visa and travel information:

visa-iwmc2024@ihep.ac.cn

For business and sponsorship:

sponsor-iwmc2024@ihep.ac.cn

+86 769 88931073

International Program Committee:

• Clarina DELA CRUZ

  (ORNL)

• Margarida HENRIQUES

  (FZU)

• Juan Manuel PEREZ-MATO

  (University of the Basque Country)

• Takashi KAMIYAMA

  (CSNS)

• Ping MIAO

  (CSNS)

• Wu XIE

  (CSNS)


Local Organizing Committee:

Chair: Takashi KAMIYAMA
Co-Chair: Ping MIAO

• Qingzhen HUANG

• Wu XIE

• Junwei LI

• Boyang GU

• Zhen YANG

• Xiuhua FANG

• Changfeng LI

• Ting LIU

• Li WANG